МММК

ВСП "Маріупольський політехнічний фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

телефон 22-12-61 (директор коледжу)
телефон 22-23-80 (секретар директора)
телефон 22-24-79 (приймальна комісія)
87505
м.Маріуполь
вул.Гугеля, 10

5.05040106 “Обработка металів тиском” (136 «Металургія»)

ФотоКваліфікація – «Технік-технолог з обробки металів тиском».

Студенти спеціальності «Обробка металів тиском» здобувають:

– теоретичні знання з розробки та ведення технологічного процесу гарячого і холодного прокатування, кування, пресування, штампування, волочіння;

– навички оформлення технологічної документації на різні технологічні процеси, розрахунку необхідної кількості обладнання, його потужності і завантаження, проектування і науково-дослідницької роботи;

– практичну підготовку на металургійних підприємствах.

Випускники спеціальності «Обробка металів тиском» працевлаштовуються на металургійний комбінат «Азовсталь», «ім. Ілліча», інші металургійні або машинобудівні підприємства країни та закордону на посади:

оператор поста керування обладнанням з обробки металів тиском;

– технік-технолог з обробки металів тиском;

– технік-налаштовник обладнання з обробки металів тиском;

– технік-лаборант (видобувна промисловість та металургія);

– технік-конструктор;

– майстер дільниці;

– майстер відділення технічного контролю;

– диспетчер цеху.

Перевагами здобуття спеціальності «Обробка металів тиском» є попит на фахівців відповідної галузі, що сприяє працевлаштуванню; можливість продовження навчання у ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» за прискореною формою; участь у наукових конференціях, олімпіадах різного рівня, а також екскурсіях на сучасні металургійні та машинобудівні підприємства країни; ґрунтовна практична підготовка; державна підтримка спеціальності і високі академічні стипендії.