МММК

ВСП "Маріупольський політехнічний фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

телефон 22-12-61 (директор коледжу)
телефон 22-23-80 (секретар директора)
телефон 22-24-79 (приймальна комісія)
87505
м.Маріуполь
вул.Гугеля, 10

Практичне навчання

yIFnE9eWbIE

            Практичне навчання студентів коледжу є важливою складовою навчально-виховного процесу, його метою є закріплення та поглиблення знань, отриманих в процесі теоретичної підготовки та формування у студентів необхідних умінь й навичок з обраної спеціальності.
           Практика в коледжі поділяється:
1) на базі коледжу:
– в майстернях;
– навчальну;
– ознайомчу;
2) на виробництві:
– навчальна на виробництві;
– технологічну;
– переддипломну.
      Під час навчальної практики студенти ознайомлюються із особливостями майбутньої спеціальності, отримують необхідні уміння і навички з навчальних дисциплін. Для проведення таких практик в коледжі обладнано 78 кабінетів і 33 лабораторії, в повному обсязі використовуються навчально-виробничі майстерні.
        Важливе місце в підготовці спеціалістів відведено виробничій практиці, яку студенти проходять на кращих в країні металургійних підприємствах холдингу МЕТІНВЕСТ, з якими укладено відповідні угоди.
При визначенні місць проходження виробничої практики враховуються перспективи майбутнього працевлаштування студентів.
   Завідувач навчально-виробничої практики та сприяння працевлаштуванню Калініна Катерина Геннадіївна здійснює загальну організацію практики студентів, координує зв’язок між структурами, що приймають участь в організації практики, а також сприяє працевлаштуванню випускників коледжу.
        Основні завдання:
з питань практики:
– укладання договорів на проведення практики з базами (установи, організації, підприємства різних форм власності та організаційно-правової належності);
– спільно з цикловими комісіями здійснення розподілу студентів різних спеціальностей на бази практики;
– контроль за виконанням програм практики, аналіз та розробка заходів, спрямованих на підвищення якості підготовки майбутніх фахівців;
– організація конференцій з практики з залученням провідних фахівців відповідних сфер.
з питань працевлаштування:
– налагодження співпраці з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників та студентів;
– надання інформації випускникам та студентам коледжу щодо вакантних місць на підприємствах, в установах і організаціях, які відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності);
– накопичення бази потенційних підприємств, установ та організацій (роботодавців) для студентів та випускників.

Скачать (PDF, 400KB)


Функціональні обов’язки завідувача кабінету

Скачать (PDF, 1.33MB)