МММК

Маріупольський механіко-металургійний коледж ДВНЗ «ПДТУ»

кабінет 214 (директор коледжу)
кабінет 104 (приймальна комісія)
кабінет 203 (відділ кадрів)
кабінет 212 (відповідальний секретар)
кабінет 216 (диспетчерська)
кабінет 207 (профком)
87505, м.Маріуполь
вул. Я.Гугеля, 10

Практичне навчання

yIFnE9eWbIE

            Практичне навчання студентів коледжу є важливою складовою навчально-виховного процесу, його метою є закріплення та поглиблення знань, отриманих в процесі теоретичної підготовки та формування у студентів необхідних умінь й навичок з обраної спеціальності.
           Практика в коледжі поділяється:
1) на базі коледжу:
– в майстернях;
– навчальну;
– ознайомчу;
2) на виробництві:
– навчальна на виробництві;
– технологічну;
– переддипломну.
      Під час навчальної практики студенти ознайомлюються із особливостями майбутньої спеціальності, отримують необхідні уміння і навички з навчальних дисциплін. Для проведення таких практик в коледжі обладнано 78 кабінетів і 33 лабораторії, в повному обсязі використовуються навчально-виробничі майстерні.
        Важливе місце в підготовці спеціалістів відведено виробничій практиці, яку студенти проходять на кращих в країні металургійних підприємствах холдингу МЕТІНВЕСТ, з якими укладено відповідні угоди.
При визначенні місць проходження виробничої практики враховуються перспективи майбутнього працевлаштування студентів.
   Завідувач навчально-виробничої практики та сприяння працевлаштуванню Калініна Катерина Геннадіївна здійснює загальну організацію практики студентів, координує зв’язок між структурами, що приймають участь в організації практики, а також сприяє працевлаштуванню випускників коледжу.
        Основні завдання:
з питань практики:
– укладання договорів на проведення практики з базами (установи, організації, підприємства різних форм власності та організаційно-правової належності);
– спільно з цикловими комісіями здійснення розподілу студентів різних спеціальностей на бази практики;
– контроль за виконанням програм практики, аналіз та розробка заходів, спрямованих на підвищення якості підготовки майбутніх фахівців;
– організація конференцій з практики з залученням провідних фахівців відповідних сфер.
з питань працевлаштування:
– налагодження співпраці з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників та студентів;
– надання інформації випускникам та студентам коледжу щодо вакантних місць на підприємствах, в установах і організаціях, які відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності);
– накопичення бази потенційних підприємств, установ та організацій (роботодавців) для студентів та випускників.

Скачать (PDF, 400KB)


Функціональні обов’язки завідувача кабінету

Скачать (PDF, 1.33MB)