МММК

Маріупольський механіко-металургійний коледж ДВНЗ «ПДТУ»

кабінет 214 (директор коледжу)
кабінет 104 (приймальна комісія)
кабінет 203 (відділ кадрів)
кабінет 212 (відповідальний секретар)
кабінет 216 (диспетчерська)
кабінет 207 (профком)
87505, м.Маріуполь
вул. Я.Гугеля, 10

Педагогічне зростання

Стажуваннстажуванняя, курси підвищення кваліфікації:

Метою підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників є оновлення їх теоретичних і практичних знань у зв’язку з підвищенням вимог до рівня кваліфікації та необхідності оволодіння сучасними методами вирішення професійних завдань. Основними завданнями підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників є:

  • – оновлення та розширення знань, формування нових професійних компетенцій і компетентностей в психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно-управлінській діяльності;
  • – засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання;
  • – набуття досвіду формування змісту навчання, з урахуванням його цільового спрямування, посадових обов’язків педагогічних працівників, попередньо здобутої ними освіти, досвіду практичної роботи та професійної діяльності, інтересів і потреб особистостей;
  • – вивчення педагогічного досвіду, сучасного виробництва, методів управління, ознайомлення з досягненнями науки, техніки і виробництва та перспектив їх розвитку;
  • – розроблення конкретних пропозицій щодо удосконалення навчально-виховного процесу, впровадження у практику навчання кращих досягнень науки, техніки і виробництва;
  • – застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження дистанційних, інформаційно-комунікативних технологій навчання.

           Педагогічні працівники підвищують кваліфікацію та проходять стажування у вищих навчальних закладах, наукових, навчально-наукових та інших установах, а також на підприємствах, в організаціях, органах державної влади, органах місцевого самоврядування як в Україні, так і за її межами.

Корисні посилання:

Зразки необхідної документації для стажування

Перспективний план підвищення кваліфікації

 

Атестація педагогічних працівників:

08_korrektura_verstkiАтестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

Атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов’язковою.

Атестація може бути черговою або позачерговою.

Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

 Корисні посилання: