МММК

ВСП "Маріупольський політехнічний фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

телефон 22-12-61 (директор коледжу)
телефон 22-23-80 (секретар директора)
телефон 22-24-79 (приймальна комісія)
87505
м.Маріуполь
вул.Гугеля, 10

5.05010301 “Розробка програмного забезпечення” (121 «Інженерія програмного забезпечення»)

плакат ИПО(ДОД)_2019_K

Кваліфікація технік-програміст.

Програмування – це процес створення комп’ютерних програм.

У більш широкому сенсі це весь спектр діяльності, пов’язаний зі створенням і підтримкою в робочому стані програм.

 Інакше це називається «Інженерія ПЗ».  Сюди входять аналіз і постановка задачі, проектування програми, побудова алгоритмів, розробка структур даних, написання текстів програм, налагодження і тестування програми, документування, налагодження, доробка і супровід.


 

Основні дисципліни, які складають фахову підготовку:

 • Основи теорії алгоритмів і структур даних
 • Вивчення архітектури комп’ютера та операційних систем
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Розробка Windows-додатків
 • Проектування та управління базами даних.
 • Комп’ютерна графіка
 • Розробка web-сторінок та web-додатків

За 29 років спеціальності ми підготували майже 1300 програмістів.

Наші випускники продовжують навчання за ускореною формою у різних вишах України, це:

Приазовський держаний технічний університет, Маріупольський гуманітарний університет, Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківська, Дніпровська та Львівська політехніка, Київський національний університет ім. Шевченка та інші.


 Молодший спеціаліст – програміст може працювати на посадах:

 • програміст – розробник програмного забезпечення;
 • програміст – тестувальник програмного забезпечення;
 • системний аналітик – програміст;
 • менеджер проектів програмних систем;
 • системний адміністратор;
 • спеціаліст з інформаційних технологій у промислових, фінансових, торгівельних, адміністративних організаціях;
 • адміністратор комп’ютерних мереж;
 • адміністратор інтернет – технологій;
 • розробник – адміністратор баз даних.

 

Основні місця роботи:

 • компанії, що займаються сервісною або продуктовою розробкою і тестуванням програмного забезпечення різного призначення; інформаційні відділи державних, промислових, фінансових, торгових, адміністративних організацій;
 • банки і банківські структури.

 

Також наші випускники працюють в   багатьох міжнародних компаніях з розробки програмного забезпечення.